Studentf�reningen Campus Skellefte�
 
Studentföreningen

Campus Skellefteå
Bockholmsvägen 12
931 77 Skellefteå

Expeditionens Öppettider:
Se Studentföreningens Facebooksida för mer information

Länk:
Facebooksida

Vid felaktigheter på sidan var vänlig kontakta: styrelsen@studentforeningen.se

Utbildningsbevakning

Har du frågor eller problem relaterade till din utbildning?

Kontakta våran utbildningsbevakare via e-post ubs@studentforeningen.se eller via Telefon 072-192 09 72

Vad gör kåren för dig och vart finns dom?

Medlemskap i en studentkår är inte längre obligatoriskt i Sverige om man läser på universitet eller högskola. Kåren kan sägas vara universitetsvärldens motsvarighet till facket. Kårens uppgift är att tillvarata studenternas intressen, både vad gäller utbildningen och annat som har sammanhang med studierna. Kårens viktigaste uppgift är utbildningsbevakningen. Kåren företräder studenterna i olika styrelser och nämnder och försöker på olika sätt verka för att utbildningarna ska bli så bra som möjligt. Studenter kan också vända sig till kåren om de får problem med lärare, kurs eller praktik eller bara har funderingar eller tips på något som kan förbättras på universitetet. Kåren sysslar även med studiesociala frågor som försäkringar, CSN och frågor som rör boendet. Kåren samarbetar även ofta med representanter från kommun och näringsliv för att göra studietiden så bra som det bara går. Vilka rättigheter man har som student finns att läsa i universitetens regelsamlingar eller i högskolelagen samt högskoleförordningen.

På Campus Skellefteå finns i dagsläget Teknologkåren samt Umeå Studentkår representerade i form av Studentföreningen Campus Skellefteå. Studenter som inte tillhör dessa kårer kan även vänd sig till oss men i dagsläget har vi ingen möjlighet att driva dessa fall utan kan endast föra fallet vidare till berörd kår.

Vilken kår tillhör jag?

Nedan kan du se vilken kår just du tillhör och kontaktinformation till just din kår.

Luleå - Teknologkåren
Umeå

Tekniskt Basår
Datorgrafik
Datornätverk
Scenografi & Attributmakeri
Träteknik Master
Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling
Datateknik Master
Ekonomie Kandidat

Högskoleingenjör
Datorspelsutveckling
Elkraftteknik
Energiteknik
Maskinteknik

Kontaktinformation:
Telefon:0920-49 25 80
Fax: 0920-49 25 79

Adress:
Teknologkåren
Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ

Besöksadress: Akademica, C300-korridoren

Epost:
kansli@teknologkaren.se

Hemsida:
http://www.teknologkaren.se/

Umeå Studentkår :

Kontaktinformation:
Telefon:090-786 90 00
Fax: 090-786 90 03

Adress:
Umeå studentkår
Box 7652
907 13 UMEÅ

Besöksadress: Universumhuset 3 halvtrappor upp, ingång vid Nationernas hus

Epost:
medlemsavgift@umeastudentkar.se
- för frågor om medlemsavgift
ovrigafragor@umeastudentkar.se
- för allt annat...

Hemsida:
http://www.umeastudentkar.se

Medicinska Studentkåren:
Sjuksköterskor

Kontaktinformation:
Telefon (växel):090-135 135.
Fax:090-135 145
Genom dessa nummer når du både kårkansliet och Kårhuset Villan.

Adress:
Kårhuset Villan
Klintvägen 55
907 37 UMEÅ

Epost:
kansli@msu.umu.se

Hemsida:
http://medicinska.se/sv/

Nyheter
Extra Insatt Höststämma

Den 13/12 kl 1700 på STOCK är det höststämma, vill du göra DIN röst hörd så kom förbi eller skriv en motion och skicka till styrelsen@studentforeningen.se

2017-12-07 09:27
Sommaruppehåll

Studentexeditionen har sommarstängt till och med den 28:e Augusti 2017.

Välkommen till VT 16!

2016-01-06 09:42
Vårstämma!

Den 23:e Maj klockan 17:00 på Stock kommer stämman äga rum.

2016-05-24 20:08
XtraXtra Insatt Höststämma!

9:e Maj är det extra extra insatt Höststämma på Stock!

2016-04-27 08:59
Studentrabatter

Nu är listan för studentrabatter uppdaterad.

2016-04-04 07:04
Månadsbrev

Månadsbrevet har blivit försenat, men bör finnas inom en snar framtid.

2016-02-16 08:30
Skellefteås Månadsbrev!

Från och med februari månad kommer, det skickas ut ett månadsbrev som ger information om vad som händer här på campus.

2016-01-06 09:42
SFCS Har blivit moderna!

Följ oss i Styrelsen på instagram genom att klicka här .