Studentf�reningen Campus Skellefte�
 
Studentföreningen

Campus Skellefteå
Bockholmsvägen 12
931 77 Skellefteå

Expeditionens Öppettider:
Se Studentföreningens Facebooksida för mer information

Länk:
Facebooksida

Vid felaktigheter på sidan var vänlig kontakta: styrelsen@studentforeningen.se

Utbildningsbevakning

Har du frågor eller problem relaterade till din utbildning?

Kontakta våran utbildningsbevakare via e-post ubs@studentforeningen.se eller via Telefon 072-192 09 72

Bolognaprocessen

Som student hör man ibland att ens utbildning håller på att bli anpassad till bolognaprocessen. Men vad är denna Bolognaprocess och hur påverkar den en som student? Bolognaprocessen är en standardisering av högre utbildningar som innebär att i de länder där denna standard finns är det lätt att tillgodoräkna sig sin examen samt att man enklare kan byta studieort både i det land man studerar samt internationellt.
Nedan kommer en kort väldigt generell introduktion om hur Bolognaprocessen påverkar dig som student.
Det finns även länkar som innehåller mer information om ämnet.

Kort om Bolognaprocessen

Implementeringen av Bologna
2010 ska de länder som medverkar i Bolognaprocessen ha uppnått målet med att skapa en gemensam struktur för högre utbildning. I Sverige genomfördes en stor del av övergången den 1 juli 2007. För studenterna innebär det att det blir enklare att byta studieort och institution både nationellt och internationellt. Arbetsmarknaden blir på så sätt större och det ska bli lättare att komma in på arbetsmarknaden efter examen. Den stora förändringen är att länderna får jämförbara examina, tre utbildningsnivåer och ett gemensamt poängsystem.

Den 1 juli – helt kort
– All högskoleutbildning delas in i tre nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

– Varje examen kopplas till en nivå och får ett exakt antal högskolepoäng

– Ett nytt poängsystem genomförs. Ett läsår som idag räknas som 40 högskolepoäng blir 60 högskolepoäng

– Alla Kursplaner skrivs om. Målbeskrivningarna blir tydligare och kommer att fokusera på de kunskaper och färdigheter som studenterna förväntas ha efter genomförd utbildning. Det ska bidra till att stärka möjligheterna att få jobb efter utbildningen som svarar mot de kompetenser studenten byggt upp

Så påverkas du
Studenter på utbildningsprogram kommer inte att märka av några större förändringar. Kursplanerna skrivs om och anpassas till det nya systemet men du har rätt att fullfölja det påbörjade programmet fram till juni 2015. För vissa yrkesutbildningar sker större förändringar, till exempel teologie kandidatexamen är inte länge en yrkesexamen, juris kandidatexamen byter namn till juristexamen, civilingenjörs- och arkitektexamen förlängs till fem år. Civilekonomexamen om 240 högskolepoäng införs som yrkesexamen.

Studenter som läser fristående kurser…
… kan välja om man vill ta ut en examen enligt det nuvarande regelsystemet eller följa den nya studieordningen. Fördelen med att välja den nya studieordningen är att utbildningen och examen blir mer internationellt gångbar.

Studenter som inte läser för en examen…
Möjligheterna att läsa fritt påverkas inte nämnvärt. För att läsa på avancerad nivå måste du dock uppfylla de krav som gäller för kurserna på den nivån.

Studieresultat
Informationen om vilka färdigheter och kompetenser som utbildningen har gett kommer att bli bättre med det nya systemet. I det nya systemet kommer både examensfordringar och målen för kurserna att uttryckas i så kallade förväntade studieresultat. Kurserna blir delar av en examen där målen i kursplanerna ska passa ihop med målet i examens beskrivning. Vid val av kurser måste man se till att dessa tillsammans uppfyller målen som anges för den examen man vill ha. Om man studerar för att ta ut en examen måste man på ett tidigt stadium känna till dess examensbeskrivning.
(källa http://www.sfs.se/bolognaprocessen )

Länkar till andra sidor

Mindre omfattande länkar:
http://www.programkontoret.se/templates/Page____1237.aspx
http://www.regeringen.se/sb/d/9267

Mer omfattande länkar:
http://www.sfs.se/files/sfs/pu13_2_0506_bolognarapport.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bolognaprocessen

Länkar på Engelska:
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/

Nyheter
Extra Insatt Höststämma

Den 13/12 kl 1700 på STOCK är det höststämma, vill du göra DIN röst hörd så kom förbi eller skriv en motion och skicka till styrelsen@studentforeningen.se

2017-12-07 09:27
Sommaruppehåll

Studentexeditionen har sommarstängt till och med den 28:e Augusti 2017.

Välkommen till VT 16!

2016-01-06 09:42
Vårstämma!

Den 23:e Maj klockan 17:00 på Stock kommer stämman äga rum.

2016-05-24 20:08
XtraXtra Insatt Höststämma!

9:e Maj är det extra extra insatt Höststämma på Stock!

2016-04-27 08:59
Studentrabatter

Nu är listan för studentrabatter uppdaterad.

2016-04-04 07:04
Månadsbrev

Månadsbrevet har blivit försenat, men bör finnas inom en snar framtid.

2016-02-16 08:30
Skellefteås Månadsbrev!

Från och med februari månad kommer, det skickas ut ett månadsbrev som ger information om vad som händer här på campus.

2016-01-06 09:42
SFCS Har blivit moderna!

Följ oss i Styrelsen på instagram genom att klicka här .