Studentf�reningen Campus Skellefte�
 
Studentföreningen

Campus Skellefteå
Bockholmsvägen 12
931 77 Skellefteå

Expeditionens Öppettider:
Se Studentföreningens Facebooksida för mer information

Länk:
Facebooksida

Vid felaktigheter på sidan var vänlig kontakta: styrelsen@studentforeningen.se

Utbildningsbevakning

Har du frågor eller problem relaterade till din utbildning?

Kontakta våran utbildningsbevakare via e-post ubs@studentforeningen.se eller via Telefon 072-192 09 72

Styrelsen

Det är vi som är Styrelsen. Vi har hand om att samordna hela organisationen med alla underföreningar och samarbetspartners!

Vill du skicka epost till hela styrelsen eller är osäker på vem du skall kontakta skriv då till: styrelsen@studentforeningen.se
Övriga epostadresser finns nedan!

Ordförande

Mathias Litzén
Studerar Datorspelsutveckling

Epost: ordf@studentforeningen.se

Ordförande leder och fördelar arbetet i Studentföreningen Campus Skellefteå. Praktiskt innebär detta att leda styrelsemöten, följa upp beslut som fattats, att vara ansiktet utåt mot kårerna, universiteten, kommunen och näringslivet samt ett övergripande ansvar för föreningen.

Med enklare ord: The biggest boss in town

Vice Ordförande

Amel Moussallik
Studerar Datorgrafik

Epost: viceordf@studentforeningen.se

Denna post innebär att stödja ordföranden i dess arbete (se ovan) och att vara suppleant till ordförande i dess frånvaro.

Med enklare ord: Har höga aspirationer men når inte riktigt hela vägen fram

Kassör

Henrik Modéus
Studerar Datorspelsutveckling

Epost: kassorsfcs@gmail.com

Har hand om och ansvarar för ekonomin.

Med enklare ord: Ett ljus i mörkret

Vice Kassör

Philip Larsson
Studerar Datorspelsutveckling

Epost: vicekassor@studentforeningen.se

Vice Kassören är ett stöd för kassören i Studentföreningen och hjälper till med allt ifrån betalning av medlemsavgifter till fakturering och bokföring.

Med enklare ord: Lindrar och delar på huvudvärken.

Informationsansvarig

Henrik Melsom
Studerar Datorgrafik

Epost: infoansvarig@studentforeningen.se

Denna post innebär att arbeta med marknadsföring och att förbättra informationsflödet bland studenter på Campus, att på olika sätt marknadsföra olika händelser som sker genom Studentföreningen och tar även kontakt med näringslivet och anordnar företagskvällar och liknande.

Med enklare ord: Skickar kanske mail ibland

Sekreterare

Pontus Andersson
Studerar Datorspelsutveckling

Epost: sekreterare@studentforeningen.se

Denna post innebär att du skriver protokoll på styrelsemötena, att du hjälper våran kanslist med arkivering samt att du hjälper till att skriva olika typer av dokument till föreningen.

Utbildningssamordnare, UBS

Mathias Litzén
Studerar Datorspelsutveckling
Epost: ubs@studentforeningen.se

Utbildningssamordnaren har ansvar för att informera studenterna om deras rättigheter samt hjälpa studenterna med utbildningsrelaterade problem som kan tänkas uppstå för studenter vid Campus Skellefteå. Denna post är den enda post som är arvoderad. Arvoderingen är kvartstid och sker mellan den 1/9-09 till den 31/5-10.

Med enklare ord: En hand i stormen, som en våg som fötts att bära dig.

Nyheter
Extra Insatt Höststämma

Den 13/12 kl 1700 på STOCK är det höststämma, vill du göra DIN röst hörd så kom förbi eller skriv en motion och skicka till styrelsen@studentforeningen.se

2017-12-07 09:27
Sommaruppehåll

Studentexeditionen har sommarstängt till och med den 28:e Augusti 2017.

Välkommen till VT 16!

2016-01-06 09:42
Vårstämma!

Den 23:e Maj klockan 17:00 på Stock kommer stämman äga rum.

2016-05-24 20:08
XtraXtra Insatt Höststämma!

9:e Maj är det extra extra insatt Höststämma på Stock!

2016-04-27 08:59
Studentrabatter

Nu är listan för studentrabatter uppdaterad.

2016-04-04 07:04
Månadsbrev

Månadsbrevet har blivit försenat, men bör finnas inom en snar framtid.

2016-02-16 08:30
Skellefteås Månadsbrev!

Från och med februari månad kommer, det skickas ut ett månadsbrev som ger information om vad som händer här på campus.

2016-01-06 09:42
SFCS Har blivit moderna!

Följ oss i Styrelsen på instagram genom att klicka här .